Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi "www.erogluilac.com" ile “Müşteri” arasındaki sanal ortamda Satış Sözleşmesi’dir.

 

Madde - 1 

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

Madde - 2 

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Kimyager Eroğlu İlaç Kozmetik Gıda

Telefon: 0 (212) 275 47 92

E-mail: info@erogluilac.com 

 

Madde - 3 

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: Eroğlu İlaç firmasının E-ticaret mağazası olan www.erogluilac.com ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar (bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

 

Madde - 4 

SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 

Madde - 5 

GENEL HÜKÜMLER 

5.1 - “ALICI”, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı “SATICI” sorumlu tutulamaz.
5.4 - “SATICI” , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, “SATICI” ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini “SATICI” ya ödememesi halinde, “ALICI” kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde “SATICI” ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 - “SATICI” mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu “ALICI” ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, “SATICI” 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile “ALICI” ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı “SATICI” sorumlu tutulamaz.
5.8 - “ALICI” ve/veya “ALICI” nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler “SATICI” ya, “ALICI” tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri “SATICI” tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, “ALICI” teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- İş bu sözleşme, “ALICI” tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve www.erogluilac.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

 

Madde - 6 

CAYMA HAKKI

"ALICI"; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört (14) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar "SATICI" ya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için "ALICI" tarafından on dört günlük süre içinde "SATICI" ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.erogluilac.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve "SATICI" tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesi 'nde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya "ALICI" ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli "ALICI" ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura asli gönderilmezse "ALICI" ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli "SATICI" tarafından karşılanır.
"ALICI" nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa "ALICI" kusur oranında "SATICI" nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
 

Madde - 7 

YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile “ALICI” nın veya “SATICI” nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, “ALICI” iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.


Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak ister misiniz?