Ön Bilgilendirme Formu

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

:

Kimyager Eroğlu İlaç Kozmetik Gıda

Adresi

:

Paşa Mah. Bahçe Sok. No:16 Şişli/İstanbul

Telefon

:

+90 212 275 47 92

Eposta adresi

:

info@erogluilac.com


 

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

Teslim Edilecek Kişi

:

---------------------

Teslimat Adresi

:

---------------------

Telefon

:

---------------------

Email/Kullanıcı Adı

:

---------------------


 

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

---------------------

Adresi

:

---------------------

Telefon

:

---------------------

Email/Kullanıcı Adı

:

---------------------


 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) www.erogluilac.com adresinde yer almaktadır. Malın temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilecektir.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam :

 


 

Ödeme Şekli ve Planı

:

 

 

Teslimat Adresi

:

-----------------------

 

Teslim Edilecek Kişi

:

-----------------------

 

Fatura Adresi

:

-----------------------

 

Sipariş Tarihi

:

-----------------------

 

Teslimat Tarihi

:

 

 

Teslim Şekli

:

Adrese Teslim

 

 

 

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. “ALICI”, www.erogluilac.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “ALICI” nın; Ön Bilgilendirme Formu ’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, “SATICI” tarafından “ALICI” ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile “ALICI” nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında “ALICI” veya “ALICI” nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 

6.3. “SATICI”, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.4. “SATICI”, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan “ALICI” yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

6.5. “SATICI”, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli “ALICI” ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.6. “ALICI”, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu ‘nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, “SATICI” nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.7. “ALICI”, Sözleşme konusu ürünün “ALICI” veya “ALICI” nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra “ALICI” ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından “SATICI” ya ödenmemesi halinde, “ALICI” Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri “SATIC” ’ya ait olacak şekilde “SATICI” ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.8. “SATICI”, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu “ALICI” ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “ALICI” da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini “SATICI” dan talep etme hakkına haizdir. “ALICI” tarafından siparişin iptal edilmesi halinde “ALICI” nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. “ALICI” nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin “ALICI” tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. “ALICI”, “SATICI” tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından “ALICI” hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2  (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra “ALICI” nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, “ALICI” olası gecikmeler için “SATICI” yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

----------------------

Adresi

:

----------------------

Telefon

:

----------------------

Email/Kullanıcı Adı

:

----------------------

Fatura Teslim

:

Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


 

8. CAYMA HAKKI

8.1. “ALICI”; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar “SATICI” ya aittir. 

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde “SATICI” ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 9. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

8.2.1 3.kişiye veya “ALICI” ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

8.2.2. İade formu, 

8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

8.2.4. “SATICI”, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde “ALICI” ya teslim masrafları da dahil toplam bedeli ve “ALICI” yı borç altına sokan belgeleri “ALICI” ya iade etmek ve 14 (on dört) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 

8.2.5. “ALICI” nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa “ALICI” kusuru oranında “SATICI” nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

8.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle “SATICI” tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

9.1. “ALICI” nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının “ALICI” tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir. 

9.2. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, “ALICI” nın 6502 sayılı Kanun uyarınca Tüketici sıfatını haiz olması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar “ALICI” nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

9.3. “SATICI” şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak ister misiniz?